Download horten ho 229 spirit of thuringia the horten all wing jet fighter in pdf or read horten ho 229 spirit of thuringia the horten all wing jet fighter in pdf online books in PDF, EPUB and Mobi Format. Click Download or Read Online button to get horten ho 229 spirit of thuringia the horten all wing jet fighter in pdf book now. This site is like a library, Use search box in the widget to get ebook that you want.Horten Ho 229

Author: Andrei Shepelev
Publisher: Cartech Incorporated
ISBN:
Size: 52.17 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2734
Download and Read
This book represents the most thorough technical study of the Ho 229 ever produced and will appeal to historians and modellers alike.

Echos Der Vergangenheit

Author: Mark Barnes
Publisher: Blanvalet Taschenbuch Verlag
ISBN: 3641130948
Size: 36.81 MB
Format: PDF, Mobi
View: 624
Download and Read
Würdest du deinen besten Freund töten, um zu überleben? Corajidin, das Oberhaupt des Hauses Erebus, ist tödlich erkrankt. Da wird ihm prophezeit, dass er überleben wird, wenn er das Amt des Hochkönigs erlangt. Doch um dieses Ziel zu erreichen, muss er nicht nur uralte Gesetze brechen. Es ist auch nötig, dass er seinen ältesten Freund ermordet, den amtierenden Hochkönig. Dabei hält Corajidin auch nicht auf, dass seine einzige Tochter geschworen hat, den Hochkönig mit ihrem Leben zu beschützen. Denn was ist das Leben einer einzelnen jungen Frau wert, wenn ein Bürgerkrieg unausweichlich ist?

Turb Ny Pro Luftwaffe

Author: Eduard Dokoupil
Publisher: Eduard Dokoupil
ISBN: 8026081536
Size: 26.49 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6460
Download and Read
Pro většinu lidí je pístový letecký motor s klasickou vrtulí cosi celkem přirozeného, naproti tomu proudový pohon letadel v sobě ukrývá něco téměř tajemného. Zvídavý člověk si může klást otázku, jak funguje takový motor a kde jsou kořeny dnešních pohonných jednotek velkých dopravních letadel. A jak vlastně vypadala první letadla s turbokompresorovými motory a jakým způsobem se tyto stroje ovládaly? Právě na tyto i další otázky může čtenář nalézt odpověď v této knize. Na pozadí II. světové války publikace nabízí komplexní popis problematiky rané proudové letecké techniky, jež se za složitých podmínek rodila na území Třetí říše. Mezi směsicí geniálních i bizarních projektů může čtenář nahlédnout do technických detailů tehdejších motorů i vojenských letadel vynikajících německých konstruktérů, které však připravily o život mnoho odvážných zkušebních pilotů. I když byla tato zařízení stvořena především pro službu zločinnému nacistickému režimu, přináší přesto tato kniha nevšední příběhy obrovské píle a odhodlání posunout hranice výkonů létajících prostředků směrem k magické mezi rychlosti zvuku. Tato publikace vzešla čistě z osobní potřeby autora, dovědět se maximum o počátcích neobyčejně zajímavého a současně poměrně obsáhlého oboru leteckých pohonů. Kniha se víceméně týká pouze jednoho ze dvou počátečních hlavních směrů vývoje nově se rodících leteckých proudových motorů na konci třicátých a ve čtyřicátých letech 20. století - toho, který probíhal především v období II. světové války na území Třetí říše. Publikace mimo jiné obšírně opisuje okolnosti letu prvního proudového letounu na světě. Uvedené téma je doplněno i nezbytnými přesahy do jiných zemí, kde byly německé motory dále rozvíjeny nebo používány. Paralelní angloamerický vývojový proud je natolik rozsáhlý, že by si zasloužil samostatnou publikaci. V knize jde především o komplexní vylíčení okolností vzniku německých proudových motorů (především druhoválečných značek Heinkel-Hirth, Jumo a BMW) v dobovém kontextu, dále je kladen důraz technický popis jejich konstrukce a funkce. V textu nechybí ani popis aplikace konkrétních turbokompresorových motorů do experimentálních i vojenských letounů, vzniklých v průběhu II. světové války a těsně po ní. Vždy ovšem s důrazem na pohonnou jednotku a s ní souvisejícími systémy draku, neboť všeobecný popis jednotlivých letadel lze najít v mnoha jiných publikacích a monografiích. Nemalá pozornost je v knize věnována i ovládání popisovaných turbokompresorových motorů v určitém typu letounu a také organizaci jejich výroby ve válečných podmínkách. Publikace je členěna do šestnácti kapitol s celkem 530 obrázky. Úvodní kapitola je historickým exkursem do toho, co předcházelo vzniku reaktivních motorů. Následující jednotlivé kapitoly chronologicky popisují vývojové práce u jednotlivých německých motorářských firem od roku asi 1935 do konce války. Některé kapitoly se týkají podrobného popisu konkrétního typu leteckého motoru, či proudových letounů. Závěr knihy patří poválečnému období do začátku padesátých let, kde je vylíčeno především užití kořistní německé techniky v SSSR, Francii a také v Československé republice. Kapitola, týkající se ČSR popisuje i související leteckou výrobu za Protektorátu, zdejší poválečné práce na první proudové technice a její zavádění do výzbroje tuzemské armády. Kniha je doplněna velkým množstvím fotografií, výkresů, schémat a grafů, které jsou nutné pro přesné pochopení a dokreslení tématu. Nezbytné pro ucelení tématu jsou přílohy, jež přehledně shrnují zásadní údaje z knihy. Podrobný obsah je možno si prohlédnout na internetové adrese http://krounex.cz/obsah.php . Tato kniha je určena pro příznivce historické techniky, letecké nadšence, ale i pro odborné publicisty a zájemce o studium druhoválečných tryskových pohonů první generace, kteří v současné době musejí k hlubšímu studiu této problematiky sáhnout k zahraničním publikacím. Nemá ovšem smysl se v této publikaci pouštět do složité obecné problematiky termodynamických procesů v těchto leteckých pohonech, od toho jsou učebnice, dostupné v širokém rozsahu. Pro pochopení popisovaného tématu je však dobrá základní orientace čtenáře v hlavních pojmech, souvisejících s oborem proudových motorů a letectvím všeobecně. Při pohledu do minulosti lze konstatovat, že v českém jazyce neexistuje příliš mnoho podobných tištěných zdrojů s informacemi o prvních německých proudových motorech. V tomto smyslu je tato publikace podle názoru autora v tuzemsku výjimečná. Jen těsně po válce se u nás objevilo několik překladů druhoválečné dokumentace ke třem hlavním německým turbokompresovým motorům. Začátkem padesátých let vyšlo i několik odborných publikací, obsahující mimo jiné také informace o německých proudových konstrukcích. Především se ale jednalo o překlady knih sovětských autorů. Proto bylo třeba pro účely této publikace sáhnout zejména k původní dobové druhoválečné dokumentaci a k cizojazyčným zdrojům. Při studiu sekundárních pramenů bylo ovšem třeba dobře zvažovat i relevantnost dostupných informací, neboť i dnes je možné se setkat s četnými omyly a nepřesnostmi jak v literatuře, tak především na internetových stránkách. Výše popsané dílo pomáhá doplnit oblast historie letectví o ucelené informace z u nás doposud nedostatečně zpracovaného tématu vzniku proudových leteckých pohonů. Zájemcům o toto téma by mohla poskytnout mnoho zajímavých historických i technických informací, z nichž se lze poučit i v dnešní době.

Jacobowsky Und Der Oberst

Author: Franz Werfel
Publisher: BoD – Books on Demand
ISBN: 3743712849
Size: 45.57 MB
Format: PDF, Docs
View: 6103
Download and Read
Franz Werfel: Jacobowsky und der Oberst. Komödie einer Tragödie in drei Akten Erstdruck: Stockholm, Bermann-Fischer, 1944 Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2017. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Konstantin Korovin, Paris St. Denis, um 1930. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.